Uji është jetë për ne dhe fëmijët tanë.

Uji është burimi i jetës në planetin ku jetojmë. Për një jetesë cilësore, një nga investimet më të mira që mund të bëjmë, është të rrisim cilësinë e ujit që përdorim. Water.al® është një kompani, e cila ofron shërbime për rritjen e cilësisë së ujit, me qendër në Tiranë. Ushtron aktivitet në Shqipëri.

Mes përfitimet që ne ofrojmë mund të përmendim, përftimi i ujit të pijshëm me osmozë të kundërt, përftimi i ujit pa gëlqere duke përdorur zbutësat e ujit, sterilizim uji me anë të klorit dhe dritës ultarviolet, ndërtim pishinash, mirëmbajtje periodike e sistemeve të ujit dhe filtra me qira. Ofrojmë një gamë të gjërë filtrash uji.

Ju sugjerojmë të kontaktoni me ekipin tonë, për të zgjedhur filtrin e duhur të ujit dhe të përftoni përfitime nga sistemet që lidhen me ujin, për të përmirësuar cilësinë e ujit.