Të Dhënat e Faturës

Të dhënat që do të përdoren për lëshimin e faturës janë si më poshtë;


Emri i Kompanisë:Water.al Shpk
NUIS (NIPT):L82314018M
Adresa:Rr. Abdyl Pajo, P:9/1308, N11, 1012, Tirana, Arnavutluk
Telefoni:+355-67-3336666