Partnerët Strategjikë

Ne, si Water.al® për të ofruar në ballkan mundësitë që janë në botë, krijojmë partneritet strategjik me kompani eksperte në fushat e tyre dhe këto mundësi i sjellim në Ballkan.


Çevsutek ™

www.cevsutek.com

Një nga firmat me më shumë eksperiencë në Turqi, partneri jonë strategjik në fushën e pishinave, saunave, spa-ve, banjo turke dhe sistemet kundër zjarrit.


Grifin Albania ™

www.grifin.al

Partneri jonë strategjik në fushën e Dezinsektimit, Dezinfektimit, Deratizmit. Njihet si firma më e mirë në Shqipëri në fushën e saj.

Green Eagle Consulting

Punojmë bashkë për hartimin e projekteve të sistemeve për mbrojtjen nga zjarri dhe planet në luftën kundër zjarrit.


BeeWise ™

www.beewise.net

Punojmë me BeeWise për të nxjerrë lejet e punës për personelin e specializuar që vjen nga jashtë dhe për shërbimin e regjistrimit të markave.


Anegino ™

www.anegino.gen.al

Burimet njerëzore të cilat duhen për përfundimin e projekteve sigurohen nëpërmjet Anegino faqja më e madhe në Shqipëri në këtë fushë.