Sistemet Kundër Zjarrit


Zjarri, është një fatkeqësi natyrore e cila çon në përfundime shaktërruese dhe të pariparueshme. Çdo vit, përjetohen humbje të shumta, në numër jetësh dhe humbje të mëdha ekonomike, nga zjarri. Por, zjarri nuk është një kader.

Mbrojtja është e mundur me zhvillimin e një strategjie të drejtë për parandalimin e zjarrit dhe me instalimin e sistemit të duhur kundër zjarrit. Water.al®, bashkë me partnerin strategjik Çevsutek, zhvillojnë projekte në fushën e sistemeve për mbrojtjen kundër zjarrit.


Për një sistem të suksesshëm kundër zjarrit fazat që duhen patur parasysh janë;

  1. Projektimi
  2. Furnizmi i materialeve
  3. Instalimi dhe Aplikimi
  4. Aktivizimi
  5. Mirëmbajtja Periodike

Kontaktoni me ne, për të bërë tuajin një sistem kundër zjarrit me me profesionalizmin e Çevsutek dhe sigurinë e Water.al®.