Të Dhënat e Llogarive Bankare

Mund të përdorni të dhënat e mëposhtme për të kryer pagesat. Shkruani Water.al Shpk si përfitues. Dihet që, me ndërmjetësimin e softwarëve dashakeqës bëhen ndryshime në numrat e llogarive. Përpara se të bëni pagesat e mëdha, ju lutemi konfirmoni numrin e llogarisë me telefon.

Raiffeisen Bank

Lek

IBANAL 5320 2110 9900 0000 0001 3827 88
Hesap Noxxxx
BKT

Lek

IBANAL 4420 5113 2000 4137 CLPR CLAL LA
Hesap No432004137CLPRCLALLA3

Euro

IBANAL27 2051 1320 0041 37CL PRCF EURD
Hesap No432004137CLPRCFEURDV