Struktura e Ortakëve

Ortakëria e Water.al® është si vijon. Mund të bëni kërkim në adresën www.qkb.gov.al me numrin tonë NUIS L82314018M për ekstraktin i cili nuk është zyrtar.


Özgen Fidel Polat

Özgen Fidel Polat

%80
Armand Shkurta

Armand Shkurta

%10
Altin Refugjati

Altin Refugjati

%10