Rreth Nesh


Water.al® është themeluar në kryeqytetin e Shqipërisë në Tiranë, në vitin 2018. Eshtë një ofrues zgjidhjesh i krijuar bazuar në njohuritë dhe përvojat për zgjidhjet e ujit, të cilat ortakët i kanë akumuluar duke filluar që nga viti 2012.

Duke filluar nga dita e krijimit ka realizuar instalimin e një numri të madh sistemesh uji të pijshëm, sistemesh zbutjeje, sisteme sterilizimi në të gjithë Shqipërinë me në krye restorantet, lokalet, pastiçeritë dhe kuzhinat e kantiereve, aty ku cilësia e ujit është shumë e rëndësishme ka realizuar kontrata mirëmbajtjeje të rregullt dhe ka realizuar përdorimin e ujit cilësor me filtra uji me qira.

Water.al® produktet e saj, të cilët i importon nga fabrika, ia ofron konsumatorit pa ndërmjetës. Duke qenë se Water.al® është kompani importuese produktet e përshtatshme ia ofron konsumatorit me çmime të përshtatshme.

Sistemeve të instaluar nga Water.al® u afrohet me "zero justifikime" në instalimin e tyre. Qëllimi absolut është, nxjerrja e përfitimit të shënjestruar, nga sistemi. Anëtarët e ekipit zgjidhen duke patur parasysh kriteret që të jenë të ditur dhe punëtorë.

Ju mund të kontaktoni kompaninë tonë e cila është një nga importuesit më të mëdhenj te filtrave të ujit në Ballkan, si për të zhvilluar partneritet strategjik po ashtu dhe për të përfituar nga shërbimet.