Mirëmbajtje Periodike


Jemi krenarë të ndajmë me publikun që ne si Water.al® japim shërbimin e mirëmbajtjes periodike.

Eshtë shumë e rëndësishme që të bëhet mirëmbajtje pas instalimit të sistemit të përmirësimit të ujit, në mënyrë që të punojë me sukses. Edhe pse ky proçes nuk është një proçes i vështirë do të jepte rezultate pozitive nëse do të bëhej rregullisht nga një ekip profesional.

Në abiente të tilla si hotel, restorant, mensë apo vilë, ku përdorimi i ujit është i lartë përfitimi nga shërbimi i mirëmbajtjes periodike nga ana e Water.al® do të mundësojë një mbrojtje të fortë të të gjithë elementëve në ambiente, ashtu siç do të shtojë jetëgjatësinë e pajisjeve po ashtu do të sigurojë dhe një cilësi të vazhdueshme të ujit.

Siç mund t'a blini këtë shërbim shtesë gjatë instalimit të një sistemi të ri, qoftë ky nga Water.al®, apo nga sisteme të instaluara nga furnitorë të tjerë, mund të përfitoni dhe nga shërbimi për mirëmbajtje perodike për sisteme të cilat i keni aktualisht.

Kontaktoni Water.al® për një marrëveshje mirëmbajtjeje të përshtatshme për nevojat tuaja.