Shembuj nga Punët tona

Shembuj fotografikë të sistemeve të instaluara nga Water.al® janë si më poshtë. Kontaktoni me Water.al® për të marrë më shumë informacion mbi shembuj punimesh dhe nëse është e nevojshme për t'i parë nga afër.
Sistem zbutjeje dhe sterilizimi për një ndërtesë me 5 apartamente

Sistem uji të pijshëm për një mensë që u shërben 450 vetave

Sistem zbutjeje për një hotel me 56 dhoma